КСТ "Огледало"

Председател: 
Калин Радославов Петков
Булстат: 
103902487
Ф.Д.: 
3029/2004
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Рег. в ЦР на М-во на правосъдието: 
20050725007
Град: 
Варна
Адрес: 
Мол Варна, ет.1, бул. "Владислав Варненчик" №186
Варна Тауърс, ет.3, бул. "Владислав Варненчик" №256
Телефон: 
+359889436452