КСТ "Несебър"

Председател: 
Кристина Линова
Булстат: 
175722619
Ф.Д.: 
46/2009
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Рег. в ЦР на М-во на правосъдието: 
20090824007
Град: 
Несебър
Адрес: 
Ритуална зала на Община Несебър (Сочи)
Телефон: 
+359899918144
+359887571551