КСТ "Младост - 1970"

Председател: 
Екатерина Атанасова Гегова
Булстат: 
121424640
Ф.Д.: 
15755/1996
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
София
Адрес: 
ж.к. "Сухата река", бл.133, вх.Б, ап.39
Телефон: 
+359888108856
+359894302071
+359875221762 - след 19 часа
+35928470390 - след 19 часа