КСТ "Меджик - 2009"

Председател: 
Валентина Иларионова Савова
Булстат: 
175664190
Ф.Д.: 
15/2009
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Рег. в ЦР на М-во на правосъдието: 
20090516003
Град: 
Свиленград
Адрес: 
бул. България 153
Телефон: 
0886510302