КСТ "Ксани денс”

Председател: 
Николинка Йовчева Колева
Булстат: 
104687607
Ф.Д.: 
576/2007
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
Велико Търново
Адрес: 
гр. Велико Търново
ул. Георги Измирлиев 12
Телефон: 
+359887395480

Танцова двойка от първоначално картотекиран и прекартотекиран състезател:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Първ. карт. с-лнизходящо сортиране С-л от базата на БФСТ Клас Подпис с-л от базата / Настойник
1 Александър Петров Елефтеров Сияна Юриева Стойнова 15B La, 15B St