КСТ "Импулс-София"

Председател: 
Иван Недялков Райков
Булстат: 
177239672
Ф.Д.: 
643/2017
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
София
Адрес: 
гр. София, Район Младост, ЖК Младост 3
бл. 321 ет 7 ап. 61
Телефон: 
+359899335320