КСТ "Импулс-Благоевград"

Председател: 
Десислава Георгиева Петачка
Булстат: 
177230082
Ф.Д.: 
72/2017
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Рег. в ЦР на М-во на правосъдието: 
20171212060
Град: 
Благоевград
Адрес: 
ж.к. Еленово бл. 90 ет. 5 ап. 13
Телефон: 
+359 89 360 9280