КСТ "Импулс 2008"

Председател: 
Иван Александров Александров
Булстат: 
175595147
Ф.Д.: 
69/2008
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Рег. в ЦР на М-во на правосъдието: 
20090112015
Град: 
Пазарджик
Адрес: 
ул. "Тодор Мумджиев" №9
Телефон: 
+359893589857