КСТ "Импулс"

Председател: 
Петър Николов Милчев
Булстат: 
112048251
Ф.Д.: 
415/1996
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Рег. в ЦР на М-во на правосъдието: 
20050727003
Град: 
Велинград
Адрес: 
ул. "Братовчеди Пухалеви" №10
Телефон: 
+35935923136
+35935958451
+359888359825
+359898441541