КСТ "Хармония"

Председател: 
Ирен Йорданова Бекриева
Булстат: 
121458750
Ф.Д.: 
2596/1997
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
София
Адрес: 
ул. "Братя Миладинови" №82
Телефон: 
+35929783786