КСТ "Гранд"

Председател: 
Атанаска Бойчева Димитрова
Булстат: 
175769857
Ф.Д.: 
24/2009
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
Хасково
Адрес: 
ул. "Ген. Столетов" №5
Телефон: 
+359898261629
+35938663738