КСТ "Флорета Каварна"

Председател: 
Елица Владимирова Александрова
Булстат: 
175839799
Ф.Д.: 
2/2010
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Рег. в ЦР на М-во на правосъдието: 
20100324018
Град: 
Каварна
Адрес: 
ул. "Георги Чакалов" №9
Е-mail: 
Телефон: 
+35957082175
+35957082272
+35957085023
+359888776690