КСТ "Фламинго 98"

Председател: 
Цветомир Христов Панчев
Булстат: 
117114430
Ф.Д.: 
1946/1998
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
Русе
Адрес: 
ул. "Сливница" №19, бл. "Вихрен"
Телефон: 
+35982823705
+359897983039
+359899376915

Смяна на партньор или съсдаване на двойка от състезатели в базата на БФСТ.

Подпис и печат:

Дата:

Прекартотека инструктор, треньор и съдия:

Подпис и печат:

Дата:

Прекартотека танцова двойка:

Подпис и печат:

Дата:

Когато танцовата двойката е смесена, и двамата състезател или техните настойници се подписват на бланката и на двата клуба!!!