КСТ "Фламинго 98"

Председател: 
Цветомир Христов Панчев
Булстат: 
117114430
Ф.Д.: 
1946/1998
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
Русе
Адрес: 
ул. "Сливница" №19, бл. "Вихрен"
Телефон: 
+35982823705
+359897983039
+359899376915

Първоначална картотека състезател без партньор:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Състезател без партньорнизходящо сортиране Клас Подпис / Настойник
1 Зой Стойкова 11E

Прекартотека инструктор, треньор и съдия:

Подпис и печат:

Дата: