КСТ "Фиеста Велико Търново"

Председател: 
Таня Здравкова Шуманова
Булстат: 
104101001
Ф.Д.: 
1968/1998
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
Велико Търново
Адрес: 
ул. "Христо Донев" №11, ет.3, ап.6
Телефон: 
+359899560609