КСТ "Фиеста Варна"

Председател: 
Михаил Теодосиев Чакъров
Булстат: 
103510874
Ф.Д.: 
4168/1999
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
Варна
Адрес: 
ул. "Хан Крум" №23, ет.3, ап.5
Е-mail: 
Телефон: 
+35952633193