КСТ "Ес Тий Денс"

Председател: 
Стефан Славов Дончев
Булстат: 
123753983
Ф.Д.: 
1311/2007
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
Стара Загора
Адрес: 
ул."Хаджи Димитър Асенов" №145, вх.А, ап.17
Е-mail: 
Телефон: 
+359899269380