КСТ "Ес Тийм"

Председател: 
Ирена Иванова Попова
Булстат: 
131291003
Ф.Д.: 
8131/2004
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Рег. в ЦР на М-во на правосъдието: 
20050412010
Град: 
София
Адрес: 
ул. "Майски ден" №26 - Танцово студио Tancuvai.com
Телефон: 
+359879606355