КСТ "Елит Тим"

Председател: 
Атанас Кирилов Балъкчиев
Булстат: 
105589968
Ф.Д.: 
20/2009
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
Видин
Адрес: 
ж.к. "Васил Левски" №6, вх.Е, ет.2, ап.109
Телефон: 
+35994624933
+359898471415