КСТ "Дъга"

Председател: 
Светлана Ефимкина
Булстат: 
121083025
Ф.Д.: 
14894/1995
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
София
Адрес: 
бул. "Александър Стамболийски"
Телефон: 
+359888454400

Танцова двойка от първоначално картотекиран и прекартотекиран състезател:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Първ. карт. с-лнизходящо сортиране С-л от базата на БФСТ Клас Подпис с-л от базата / Настойник
1 Дария Викторовна Посипай Илия Михайлов Добрев M La, M St