КСТ "Център Голд Степ"

Председател: 
Атанаска Младенова Дунева
Булстат: 
123060107
Ф.Д.: 
2573/2001
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
Стара Загора
Адрес: 
ул. "Васил Левски", бл.44, вх.5, ет.3, ап.5
Е-mail: 
Телефон: 
+35942636115
+359885997799