КСТ "Брилянт"

Председател: 
Владимир Димитрович Божилов
Булстат: 
121544198
Ф.Д.: 
905/1997
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
София
Адрес: 
ж.к. "Х.Димитър", бл.144-146, вх.В, ап.61, ет.5
Телефон: 
+3592479091
+3592478382
+35928478382
+359888471255