КСТ "Блясък"

Председател: 
Искра Петрова Тодорова
Булстат: 
102151728
Ф.Д.: 
3898/1996
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
Поморие
Адрес: 
ул. "Княз Борис" №135
Телефон: 
+359898714911
+359887599899
+359878457091