КСТ "Асеновец"

Председател: 
Дойка Славова Апостолова
Булстат: 
825021298
Ф.Д.: 
3157/1993
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Рег. в ЦР на М-во на правосъдието: 
20030416005
Град: 
Асеновград
Адрес: 
ул. "Захари Стоянов" №73
Телефон: 
+35933127796
+35933128186
+359898543334