КСТ "Акцент"

Председател: 
Йордан Димитров Йорданов
Булстат: 
176257781
Ф.Д.: 
136/2012
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
София
Адрес: 
ж.к. "Гоце Делчев" бл. 231
Телефон: 
+359887612864