Кристиана Желязкова Лалутова

Година на картотека: 
2020
Клуб член на БФСТ: 
Гражданство: 
Българско
Пол: 
жена
Рождена дата: 
14.09.2012
Клас: 
11E
Договор №: 
132