Кирил Аспарухов Тимов / Христина Иванова Кателиева