Камелия Тодорова Венкова

Година на картотека: 
2021
Рождена дата: 
18.01.2013
Гражданство: 
Българско
БФСТ Ж №: 
1412
Клуб член на БФСТ: 
Клас: 
9E
Категория: 
Аматьор
Договор №: 
136
ID-card: 
Не