Камелия Костадинова Токушева

Година на картотека: 
2021
Рождена дата: 
08.10.2012
Гражданство: 
Българско
БФСТ Ж №: 
1382
Клуб член на БФСТ: 
Клас: 
9E
Категория: 
Аматьор
Договор №: 
105
ID-card: 
Не