Извънредно Общо събрание на Съдийската колегия на БФСТ

УС на БФСТ въз основа на решение на СС и ТС на 30.10.2016г.  гр. Пловдив, Военен клуб, ул. „Иван Вазов„ 2 

организира:

 

Извънредно Общо събрание на Съдийската колегия на БФСТ от 9.30 часа при следния дневен ред:

1.Предложения за промени в Съдийски правилник. Предложения се приемат до 17:30 часа на 20.10.2016г. до Пламен Балабанов - flamedance@abv.bg

2. Определяне дата за изпит/тест за съдийски лицензи.

3. Разни

Втори задължителен съдийски семинар от 12.30 до 14.00 ч.

Годишен треньорски семинар от 14.30 - 16.00 часа