Извънредно Общо събрание на БФСТ

ПОКАНА

Уважаеми членове на БФСТ,

На основание Решение на УС от 03.06.2017 година и по препоръка на КС на БФСТ, УС свиква Извънредно Общо събрание на БФСТ на 15.07.2017 г. (събота) от 10:00 часа в град Пловдив в конферентна зала на хотел „Империал”, ул. „Лев Толстой” № 6 при следния дневен ред:

 

  1. Утвърждаване приема на нови членове в БФСТ.
  2. Вземане на решение, с което да бъде упълномощен Председателя на УС при БФСТ, за предприемане на необходимите съдебни процедури, с които да се иска възстановяването на дължими суми към БФСТ и WDSF от членове на БФСТ и други, доколкото българската федерация, търпи финансови лишения и наказания по повод тези неплащания. 
  3. При положително решение по т. 2-ра от настоящата покана, вземане на решение за упълномощаване на адвокат, който да се заеме със съдебните дела и процедури, както и съдебен изпълнител, в последващото изпълнително производство, относно възстановяване на сумите, дължими към БФСТ.
  4. Гласуване на вот на недоверие на членове на УС, съгласно Устава на БФСТ и действащото законодателство на Република България.
  5. Избор на нови членове на УС. Предложенията се приемат в срок, съгласно Устава на БФСТ, действащ към настоящия момент.
  6. Обсъждане  и приемане на промени в Устава на БФСТ.
  7. Други

 

Гр. София 
13.06.2017

Свикващ събранието: Иван Деспотов
/Председател на УС на БФСТ/