Илия Михайлов Добрев/Дария Викторовна Посипай

Година на картотека: 
2023
Договор № партньор: 
13
Договор № партньорка: 
14
Клас: 
M La
M St
Сини точки: 
30
30
Червени точки: 
26
26