Дамян Атанасов Ганчев / Александрина Мартинова Друмева

Клуб член на БФСТ: 
Година на картотека: 
2021
Клас: 
9E
Гражданство партньор: 
Българско
Рождена дата партньор: 
31.03.2012
Снимка партньор: 
Договор № партньор: 
38
Гражданство партньорка: 
Българско
Рождена дата партньорка: 
04.03.2013
Снимка партньорка: 
Договор № партньорка: 
39