Александър Христов Господинов/Карина Чавдарова Господинова

Клуб член на БФСТ: 
Година на картотека: 
2022
Клас: 
B La
B St
Гражданство партньор: 
Българско
Рождена дата партньор: 
02.09.1986
Снимка партньор: 
Договор № партньор: 
308
Гражданство партньорка: 
Българско
Рождена дата партньорка: 
20.11.1984
Снимка партньорка: 
Договор № партньорка: 
309