Александър Александров Стоянов /Виктория Венциславова Йосифова

Клуб член на БФСТ: 
Година на картотека: 
2021
Клас: 
11E
Гражданство партньор: 
Българско
Рождена дата партньор: 
09.06.2010
Снимка партньор: 
Договор № партньор: 
32
Гражданство партньорка: 
Българско
Рождена дата партньорка: 
07.04.2011
Снимка партньорка: 
Договор № партньорка: 
33