11D

Български

Никол Златкова Златева

Български

Бивши партньори:

Брой Име партньор Име партньорка Година Клуб
1 Пламен Миленов Христов Никол Златкова Златева 2014, 2015 КСТ "Център Голд Степ"
2 Пламен Миленов Христов Никол Златкова Златева 2013, 2014 КСТ "Загора Данс 2005"

Мария Димитрова Куциянова

Български

Настоящ партньор:

Име партньор Име партньорка Година Клуб
Димитър Стаменов Ников Мария Димитрова Куциянова 2014 КСТ "Асеновец 2006"

Бивши партньори:

Брой Име партньор Име партньорка Година Клуб
1 Димтър Атанасов Нейков Мария Димитрова Куциянова 2013 КСТ "Асеновец 2006"

Страници