Жулиен Михайлов Михайлов / Симона Рамонова Здравкова

Година на картотека: 
2016
2017
2018
2019
2021
Клас: 
18A St
18М La
Категория: 
Аматьор