Валентин Димитров Желязков / Теодора Савова Долчинкова

Клуб член на БФСТ: 
Година на картотека: 
2018
Клас: 
13E
Гражданство партньор: 
Българско
Рождена дата партньор: 
13.12.2008
Снимка партньор: 
Договор № партньор: 
б30
Гражданство партньорка: 
Българско
Рождена дата партньорка: 
23.05.2007
Снимка партньорка: 
Договор № партньорка: 
б31