Танцов спортен клуб "Черно море"

Председател: 
Борис Борисов Милев
Булстат: 
205561288
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
Варна
Адрес: 
БУЗЛУДЖА 7-9 ет. 4
Телефон: 
0893236663

Прекартотека инструктор, треньор и съдия:

Подпис и печат:

Дата:

Прекартотека състезател без партньор:

Подпис и печат:

Дата:

Смяна на клубна принадлежност:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Състезател Клас Подпис / Настойник
1 Мирела Йоакимова Кафалиева B St, A La

Прекартотека танцова двойка:

Подпис и печат:

Дата:

Когато танцовата двойката е смесена, и двамата състезател или техните настойници се подписват на бланката и на двата клуба!!!
Брой Танцова двойканизходящо сортиране Клуб член на БФСТ Клас Подпис / Настойник Подпис / Настойник
1 Борис Борисов Милев / Анастасия Дарчук Танцов спортен клуб "Черно море" M La, M St