КСТ "Златна Победа"

Председател: 
Виктория Бориславова Костова
Булстат: 
121397894
Ф.Д.: 
15763/1996
ЗЮЛНЦ: 
Частна полза
Град: 
София
Адрес: 
кв. "Горна баня", ул. "Урал" №21
Телефон: 
+35929577657
+359887489354