КСТ "Яница - ТА"

Председател: 
Йордан Красимиров Йорданов
Булстат: 
119663035
Ф.Д.: 
440/2006
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
Нова Загора
Адрес: 
ул. "Преображенска" №2
Е-mail: 
Телефон: 
+359889925932

Първоначална картотека танцова двойка:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Танцова двойканизходящо сортиране Клас Подпис / Настойник Подпис / Настойник
1 Недко Николаев Делев/Габриела Динева Тодорова 13E

Прекартотека инструктор, треньор и съдия:

Подпис и печат:

Дата:

Прекартотека танцова двойка:

Подпис и печат:

Дата:

Когато танцовата двойката е смесена, и двамата състезател или техните настойници се подписват на бланката и на двата клуба!!!
Брой Танцова двойканизходящо сортиране Клуб член на БФСТ Клас Подпис / Настойник Подпис / Настойник
1 nid:10941 КСТ "Яница - ТА" 15C
2 nid:9898 КСТ "Яница - ТА" 13D