КСТ "Тандем Тийм"

Председател: 
Георги Петков Найденов
Булстат: 
175673664
Ф.Д.: 
12/2009
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Рег. в ЦР на М-во на правосъдието: 
20090908024
Град: 
Ямбол
Адрес: 
ул. "Гаврил Кръстевич" №4А
Телефон: 
+359879189155