КСТ "Нефтохимик 78"

Председател: 
Диана Крумова Мешкова
Булстат: 
102649700
Ф.Д.: 
1438/1997
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Рег. в ЦР на М-во на правосъдието: 
20030212031
Град: 
Бургас
Адрес: 
ж.к. Братя Миладинови бл.43, вх.А, ап.6
Е-mail: 
Телефон: 
+35956813171
+35956830958

Танцова двойка от първоначално картотекиран и прекартотекиран състезател:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Първ. карт. с-лнизходящо сортиране С-л от базата на БФСТ Клас Подпис първ. карт. / Настойник
1 Лора ЕмиловаТуджарова Петър Веселинов Тодоров 9E