КСТ "Фиеста Велико Търново"

Председател: 
Таня Здравкова Шуманова
Булстат: 
104101001
Ф.Д.: 
1968/1998
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
Велико Търново
Адрес: 
ул. "Христо Донев" №11, ет.3, ап.6
Телефон: 
+359899560609

Танцова двойка от първоначално картотекиран и прекартотекиран състезател:

Подпис и печат:

Дата:
Брой Първ. карт. с-лнизходящо сортиране С-л от базата на БФСТ Клас Подпис с-л от базата / Настойник
1 Мария Алексеевна Рябушкина Борис Тодоров Борисов 18A La, 18A St