КСТ "Денс Тийм"

Председател: 
Емилия Димитрова Стоянова
Булстат: 
176130937
Ф.Д.: 
378/2011
ЗЮЛНЦ: 
Обществена полза
Град: 
София
Адрес: 
ул. "Стефан Младенов" №50 ап.Б 6-1
Телефон: 
+359896060432