Борис Тодоров Борисов / Преслава Димитрова Димкова

Година на картотека: 
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Клас: 
15B La
15B St
Категория: 
Аматьор