Антон Виталиевич Кандауров / Варвара Дмитриевна Дружинина

Година на картотека: 
2016
2017
Клас: 
A La
M St
Категория: 
Аматьор