Алесандро Ло Джудиче / Милана Михайловна Багдасарян

Година на картотека: 
2017
2018
Клас: 
15B La
15B St
Категория: 
Аматьор