Александър Туфар / Десислава Христова Трифонова

Година на картотека: 
2017
Клас: 
18A La
18A St
Категория: 
Аматьор