Александър Любомиров Тачев / Лора Галинова Миткова

Година на картотека: 
2017
Клас: 
11E
Категория: 
Аматьор