Александър Красимиров Александров / Ния Маринова

Година на картотека: 
2018
Партньорка: 
Клас: 
15E
Категория: 
Аматьор